Monday, February 4, 2013

06.

සිනහවේ රන් ඉරක් ඔබෙ වතේ පායද්දි
ආදරේ සුදු නෙළුම් ඔබෙ වතේ පූදිද්දි
බාධාවෙ වැට කඩොළු මග අවුරා ඉද්දි
සෝ දුකේ කදුළුබිඳු හදවතේ ඉකිබිඳී...

No comments:

Post a Comment